AJ- telefonování

2. ledna 2008 v 18:15 |  ŠKOLA
SLOVNÍ ZÁSOBA (VOCABULARY)
sluchátko
receiver, handset, earpiece
vidlice
cradle
mikrofonní část sluchátka
mouthpiece
číselník
dial
telefon
phone
telefonní hovor
phone call
místní hovor
local call
meziměstský hovor
trunk call
mezistátní hovor
foreign trunk-call
telefonní číslo
phone number
telefonní linka (klapka)
extension
telefonní budka
call-box, phone-box
telefonní seznam
telephone directory
telefonní seznam podniků
yellow pages
telefonistka
operator
ústředna
switchboard
účastník
telephone subscriber
směrové číslo (meziměstské)
area code
volací tón
ringing tone
obsazovací tón
engaged tone
signál pro vhození další mince
paytone
poruchový signál
number-unobtainable tone
špatné spojení
bad connection


telefonovat
to make a call, to phone
telefonovat někomu
to give sb. a ring

to ring sb. up

to phone sb.
objednat hovor
to book a phone call
telefonovat z kabiny
to make a call from the booth
zvednout sluchátko
to pick up the receiver

to lift up the handset
položit sluchátko
to hang up the receiver

to put down the handset
vyhledat číslo
to look up
vyhledat v seznamu
to look up in a telephone directory
vytočit číslo
to dial a number
jít k telefonu, zvednout sluchátko
to answer the phone
vložit minci
to insert a coin

to press in a coin

to put in a coin
dostat spojení
to get connection
spojit někoho s někým
to put sb. through to sb.
být přerušen
to be cut off
nezavěšovat, držet linku
to hold the line, to hold on
DŮLEŽITÉ FRÁZE
Promiňte, mohl byste mi říci, je-li tu
Excuse me, could you tell me if there is
nablízku telefonní budka?
a public call-box near here?
Máte telefon?
Are you on the phone?
Dovolíte, abych si od vás zavolal?
May I use your phone?
Dá se odtud telefonovat?
Can I phone from here?
Máte telefonní seznam?
Have you got a telephone directory?
Jaké máte telefonní číslo?
What is your phone number?
Mohu tímto telefonem volat do
Can I get the Czech Republic on this phone?
České republiky?Mohu vám zatelefonovat?
May I ring you up?
Zavoláš mi?
Will you give me a ring?

Will you ring me up?
Musíš mi zatelefonovat.
You must phone me.
Zatelefonujte mi za hodinu.
Ring me back in an hour.
- za dvě hodiny.
- in two hours.
Mám ti zavolat?
Shall (will) I give you a ring?
Čekáš na telefon?
Are you expecting a phone call?
Kdy chceš, abych ti zavolal?
When would you like me to call?


Zvoní telefon.
The phone is ringing.
Mám jít k telefonu?
Shall I answer the phone?
Zvedni to.
Answer the phone.
Máte jít k telefonu.
You are wanted on the phone.
Kdo volá?
Who is calling?
Haló! Kdo volá?
Hallo, who is speaking, please?
- Haló! Tady je ….
- Hallo, this is …
- Chtěl bych mluvit s …
- I would like to speak to ….
- Mohu mluvit s …
- Can I speak to ….?

- May I speak to … .?
Předám vám ho.
I will get him for you.
Bohužel, pan X. není přítomen.
I'm sorry, but Mr X isn't in at the moment.

I'm sorry, but Mr X is out at the moment.
Mám mu něco vyřídit.
Shall I take the message?

May I take a message?
Ne, děkuji, zavolám ještě později.
No, thank you, I will call again later.


Haló! Kdo volá?
Hallo! Who is calling?
- Haló! Je tam pan Green?
- Hallo, is Mr Green there?
- Ne, to je omyl. Máte špatné číslo.
- I'm afraid you have got the wrong number.
- Promiňte, že jsem obtěžoval.
- Sorry to trouble you.


Haló! Je to ústředna?
Hallo, is this the switchboard?
- Dala jste mi špatnou linku.
- I'm afraid you have given me the wrong extension.
- Tak to zkusme znova.
- Well, let's try again.
- Nezavěšujte (nepokládejte).
- Hold on, please.

Hold the line, please.
- Jaké je to telefonní číslo?
- What is the phone number?
- Poznamenám si to.
- I will put it down.
- Okamžik, přepojím.
- Wait a moment, please. I will put you through.
- Je obsazeno.
- The line is engaged.
- Zdá se, že je obsazeno.
- The number seems to be engaged.
- Nikdo se nehlásí.
- There is no reply.
- Už mluvíte?
- Are you speaking?
- Už to máte?
- Are you through now?
- Už jste skončili?
- Have you finished?
- Už jsme skončili.
- We have finished.
- Nepřerušujte, ještě jsme neskončili.
- Don't cut us off, we haven't finished yet.
Už je to v pořádku.
Now it's all right.


Haló, mluvím s panem Greenem?
Hallo, am I speaking to Mr. Green?
- Ano, u telefonu.
- Yes, Green speaking.
To jsem opět já!
It's me again!
Byli jsme přerušeni.
We were cut off.
Není dobře slyšet.
I can't hear properly.
Mluvte hlasitěji.
Speak a little louder.
Slyším vás velmi špatně.
I can hardly hear you.
Už je to lepší?
Is it better now?


Chtěl bych Brno, číslo … .
I would like Brno, number … .
Mohla byste mě přepojit na číslo … .
Could you put me through to number … .
Na účet volaného.
Reverse the charge, please.
- Máte Brno.
- Brno on line.
- Jděte do kabiny číslo dva.
- Go to booth number two.
- Mluvíte? Hlásí se vám?
- Have they answered?
- Nehlásí se.
- There is no reply
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama