Leden 2008

Právníci

18. ledna 2008 v 13:49 VTIPY
Soudce se ptá zloděje: "Stalo se to tak, jak to vylíčil prokurátor?" - "Ne, ale jeho plán je také dobrý!"

Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky?
Třiapadesát.
Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří vážně, 2 zkoumají precedenty, 1 diktuje dopis, 1 klade podmínky, 5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1 předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží účty za odborné služby.

Kdo je to svědek? - to je osoba, která vypovídá o tom, co viděl, ale čemu nerozumí.
Kdo je to znalec? - to je osoba, která vypovídá o něčem, co neviděla, ale čemu rozumí.
A kdo je to soudce? - to je osoba, která rozhoduje o něčem, co neviděla ......... a čemu nerozumí.

Jeden známý právník byl po prvním stání u soudu osloven svým klientem: "Musíme najmout dalšího právníka." - "Proč? Nejste spokojen s tím, jak ten případ vedu?" - "Ale jo, na jednoho člověka si vedete dobře, ale jak jste si všiml, protistrana má dva právníky. A když jeden z nich mluví, druhý přemýšlí. Ale když mluvíte vy, kdo přemýšlí?"

Tři chirurgové se bavili o oblíbených typech pacientů. Jeden povídá: "Já mám nejraději umělce. Takového když otevřete, tak je uvnitř celý krásně barevný." - "To já mám radši strojaře. Ti mají uvnitř všechno srovnané a očíslované." - "Nesmysl, nejlíp se dělá s právníkama. Mají jen dvě části - prdel a hubu, a ty jsou zaměnitelné!"

Coppélia

18. ledna 2008 v 13:26 | Beky |  BALET
COPPÉLIA

Ve velkém domě na venkově žil vynálezce Coppélius se svou dcerou Coppélií. Ta sedávala každý den na balkoně a četla si knihu. Nikdy se nepohnula ani nepromluvila. K slovu ji nepřiměla ani ta nejmilejší dívka z vesnice Swanilda.
Jednoho dne Swanilda hledala svého milého France, kterého spatřila před balkonem Coppélie a posílá jí pusinky! Toho večera vyšel pan Coppélius ven na procházku a chlapci ho z legrace postrašili, nelekl se! Odehnal je holí.. To uslyšeli dívky a tak to běželi omrknout.. nikdo tam nebyl. Ale náhle Swanilda viděla něco třpytivého na zemi. Byl to klíč od domu pana Coppéliuse, musel ho zřejmě ztratit když se ohnal po chlapcích.
Swanilda a další dívky se vydali dovnitř, jen co za sebou zavřeli dveře přiběhl tam i Franc se žebříkem chtěl navštívit Coppélii. Dívky se báli, všude se válely ruce, oči a zmačkaná těla soch. Swanilda odkryla zaprášený závěs, kde seděla Coppélie a četla si. Swanilda na ní mluvila, přibližovala se tahala jí za sukni, ale pořád žádná odpověď!! V tom se Swanilda začala smát.. a řekla kamarádkám nikdy nám neodpoví, je to loutka, všichni tady jsou loutky... V tom si všechny dívky začali hrát s loutkami, natahovali je a smáli se. Byly tak hlučné, že si nevšimly pana Coppéliuse, který stál ve dveřích a křičel JDĚTE VŠICHNI PRYČ!! a všude mával holí. Swanilda neměla kam utéct a tak se schovala za závěs kde seděla Coppélie.
Pan Coppélius uklízel loutky, když do dílny vstoupil z balkonu France. Stařec na něj byl připravený a tak zakřičel CO TU CHCEŠ?? France začal koktat, chci si vzít vaší dceru za manželku. Coppélius dal Francovi napít, stále mu dolíval víno s práškem až Franc usnul. Potom se dal do práce. Dotlačil židli s Coppélií do středu místnosti byl na sebe hrdý, je to jeho nejkrásnější loutka. A on ji teď oživí. Zamumlal nějakou zaklínací formuli. Načerpal energii z Francových očí, svalů a kostí a přenesl jí na Coppélii. Ta zamrkala očima, zavrtěla rameny a nakonec vstala a udělala první kroky. Pan Coppélius byl šťastný a nedošlo mu, že to není Coppélia, ale Swanilda. Vzala si Coppéliiny šaty a hrála že je loutka. Když spatřila France jak leží na stole, zapoměla, že je loutka a běžela za ním. Oživila všechny loutky, aby odlákala Coppéliuse a utekla i se svým milým. Vedle pana Coppéliuse spadla na zem pokřivená loutka, byla to Coppélie, která nikdy neobživla.
Druhý den ráno se všechny páry radovaly a tančily... Najednou se tam objevil stín pan Coppélic a v náruči držel loutku Coppélii zabalenou v přikrývkách a chtěl omluvu, vysvětlení a aby mu vše zaplatili!! Swanilda se mu omluvila, zaplatila a pan Coppélius jí popřál hodně štěstí. Swanilda a France si vyznali lásku.

Příběh Coppélia napsali Charles Nuitter a Arthur Saint-Léon podle povídky E. T. A. Hoffmana.
První představení se konalo v Pářížské opeře v roce 1870.
Tyhle fotky jsou z baletu Coppélia divadlo F. X. Šaldy Liberec

AJ- rada

2. ledna 2008 v 18:23 ŠKOLA
Co se stalo? Co se děje?
What's the trouble (now)?
Mám potíže. Jsem v nesnázích.
I'm in trouble.
Potíž je v tom, že ......
The trouble is ....
To je strašně nepříjemná situace.
This is an extremely unpleasant situation.
To je malér (nadělení, průšvih).
That's a fine mess.
Stala se taková nešťastná věc.
An unfortunate thing has happened.
Poraď mi prosím, jestli bych měl ...
Please, advise me whether I should ...


Radím vám ....
I advise you to ....
Dejte si poradit a ....
Take my advice and ......
Dejte na mou radu a .....

Měl bys ......
You should ......
Měl bys ....
You ought to ....
Raději bys měl ....
You should better .....
Já bych raději ....
I would rather ......
Dej pozor.
Be careful.
Dávej pozor. Buď opatrný.
Take care.
Pozor!
Look out!

AJ-psaní dopisů a pohledů

2. ledna 2008 v 18:20 ŠKOLA
Oslovení v korespondenci a zdvořilostní fráze:
Dear Mother, ...
Milá maminko, ...
Dear Lucy, ......
Drahá Lucie, ........
Sirs, Dear Sirs, .........
Vážení, ..... (píšeme organizaci, firmě)
Dear Mr. MacDonald, ......
Vážený pane MacDonalde .......
Za oslovením se píše čárka a samotný text začíná velkým písmenem. Na konci dopisu se používají fráze:
Best wishes from John.
Všechno nejlepší přeje John.
My best to you and your family.
Přeji všechno nejlepší Tobě a tvojí rodině.
With love, Mary.
S pozdravem Marie. S láskou Marie.
Give my best regards to your parents.
Pozdravujte ode mne svoje rodiče.
Yours sincerely ,...
S pozdravem, ... (obchodní dopisy)
Yours faithfully ,..
S úctou, ... (obchodní dopisy)
DOPIS
Prague, 14th March, 1995
Dear John,

Thank you very much for your letter and your invitation. It is very kind of you to invite us to stay with you for one week. We will be very happy to come. Please, let me know which date would be convenient for you. I can take my holiday at any time during July and August.

I hope all is well with you and your family.
I am looking forward to hearing from you.

Yours sincerely, Pavel or
with love, Pavel
POHLEDNICE
I am sending my warmest greetings to you and your family from Italy. We are having a good time here.

Best wishes from Robert and Sue
Many best greetings from our trip to the High Tatras. We are having a wonderful time here. The sun is shining all the time and the mountains are beautiful.

Love, Margaret and Andrew

AJ- telefonování

2. ledna 2008 v 18:15 ŠKOLA
SLOVNÍ ZÁSOBA (VOCABULARY)
sluchátko
receiver, handset, earpiece
vidlice
cradle
mikrofonní část sluchátka
mouthpiece
číselník
dial
telefon
phone
telefonní hovor
phone call
místní hovor
local call
meziměstský hovor
trunk call
mezistátní hovor
foreign trunk-call
telefonní číslo
phone number
telefonní linka (klapka)
extension
telefonní budka
call-box, phone-box
telefonní seznam
telephone directory
telefonní seznam podniků
yellow pages
telefonistka
operator
ústředna
switchboard
účastník
telephone subscriber
směrové číslo (meziměstské)
area code
volací tón
ringing tone
obsazovací tón
engaged tone
signál pro vhození další mince
paytone
poruchový signál
number-unobtainable tone
špatné spojení
bad connection


telefonovat
to make a call, to phone
telefonovat někomu
to give sb. a ring

to ring sb. up

to phone sb.
objednat hovor
to book a phone call
telefonovat z kabiny
to make a call from the booth
zvednout sluchátko
to pick up the receiver

to lift up the handset
položit sluchátko
to hang up the receiver

to put down the handset
vyhledat číslo
to look up
vyhledat v seznamu
to look up in a telephone directory
vytočit číslo
to dial a number
jít k telefonu, zvednout sluchátko
to answer the phone
vložit minci
to insert a coin

to press in a coin

to put in a coin
dostat spojení
to get connection
spojit někoho s někým
to put sb. through to sb.
být přerušen
to be cut off
nezavěšovat, držet linku
to hold the line, to hold on
DŮLEŽITÉ FRÁZE
Promiňte, mohl byste mi říci, je-li tu
Excuse me, could you tell me if there is
nablízku telefonní budka?
a public call-box near here?
Máte telefon?
Are you on the phone?
Dovolíte, abych si od vás zavolal?
May I use your phone?
Dá se odtud telefonovat?
Can I phone from here?
Máte telefonní seznam?
Have you got a telephone directory?
Jaké máte telefonní číslo?
What is your phone number?
Mohu tímto telefonem volat do
Can I get the Czech Republic on this phone?
České republiky?Mohu vám zatelefonovat?
May I ring you up?
Zavoláš mi?
Will you give me a ring?

Will you ring me up?
Musíš mi zatelefonovat.
You must phone me.
Zatelefonujte mi za hodinu.
Ring me back in an hour.
- za dvě hodiny.
- in two hours.
Mám ti zavolat?
Shall (will) I give you a ring?
Čekáš na telefon?
Are you expecting a phone call?
Kdy chceš, abych ti zavolal?
When would you like me to call?


Zvoní telefon.
The phone is ringing.
Mám jít k telefonu?
Shall I answer the phone?
Zvedni to.
Answer the phone.
Máte jít k telefonu.
You are wanted on the phone.
Kdo volá?
Who is calling?
Haló! Kdo volá?
Hallo, who is speaking, please?
- Haló! Tady je ….
- Hallo, this is …
- Chtěl bych mluvit s …
- I would like to speak to ….
- Mohu mluvit s …
- Can I speak to ….?

- May I speak to … .?
Předám vám ho.
I will get him for you.
Bohužel, pan X. není přítomen.
I'm sorry, but Mr X isn't in at the moment.

I'm sorry, but Mr X is out at the moment.
Mám mu něco vyřídit.
Shall I take the message?

May I take a message?
Ne, děkuji, zavolám ještě později.
No, thank you, I will call again later.


Haló! Kdo volá?
Hallo! Who is calling?
- Haló! Je tam pan Green?
- Hallo, is Mr Green there?
- Ne, to je omyl. Máte špatné číslo.
- I'm afraid you have got the wrong number.
- Promiňte, že jsem obtěžoval.
- Sorry to trouble you.


Haló! Je to ústředna?
Hallo, is this the switchboard?
- Dala jste mi špatnou linku.
- I'm afraid you have given me the wrong extension.
- Tak to zkusme znova.
- Well, let's try again.
- Nezavěšujte (nepokládejte).
- Hold on, please.

Hold the line, please.
- Jaké je to telefonní číslo?
- What is the phone number?
- Poznamenám si to.
- I will put it down.
- Okamžik, přepojím.
- Wait a moment, please. I will put you through.
- Je obsazeno.
- The line is engaged.
- Zdá se, že je obsazeno.
- The number seems to be engaged.
- Nikdo se nehlásí.
- There is no reply.
- Už mluvíte?
- Are you speaking?
- Už to máte?
- Are you through now?
- Už jste skončili?
- Have you finished?
- Už jsme skončili.
- We have finished.
- Nepřerušujte, ještě jsme neskončili.
- Don't cut us off, we haven't finished yet.
Už je to v pořádku.
Now it's all right.


Haló, mluvím s panem Greenem?
Hallo, am I speaking to Mr. Green?
- Ano, u telefonu.
- Yes, Green speaking.
To jsem opět já!
It's me again!
Byli jsme přerušeni.
We were cut off.
Není dobře slyšet.
I can't hear properly.
Mluvte hlasitěji.
Speak a little louder.
Slyším vás velmi špatně.
I can hardly hear you.
Už je to lepší?
Is it better now?


Chtěl bych Brno, číslo … .
I would like Brno, number … .
Mohla byste mě přepojit na číslo … .
Could you put me through to number … .
Na účet volaného.
Reverse the charge, please.
- Máte Brno.
- Brno on line.
- Jděte do kabiny číslo dva.
- Go to booth number two.
- Mluvíte? Hlásí se vám?
- Have they answered?
- Nehlásí se.
- There is no reply

Větné členy

2. ledna 2008 v 18:12 ŠKOLA
Větné členy
Podmět - subjekt
- je základni větný člen
- vyjadřuje původce nebo nositele děje, stavu nebo vlastnosti (Jana čte.)
- není mluvnicky závislý na žádném jiném větném členu
- je nejčastěji vyjádřen podstatným jménem nebo zájménem (Jana čte. Ona čte.)
- může být vyjádřen i dalšími slovními druhy (Moudřejší ustoupí. Třetí souhlasí. Učit se je důležité.)
- ptáme se na něj otázkou l. pádu kdo?, co? a přísudkem ( určitým slovesem ) (Kdo čte? - Jana čte.)
- tvoří s přísudkem základní skladebnou dvojici Jana čte ( podmět + přísudek )
- s přísudkem se shoduje v osobě a čísle Jana čte ( 3. osoba jednotného čísla )
- ve větě nemusí být vyjádřen, je-li znám ze souvislosti nebo tvaru slovesa ( Odešel včera . )
- může být všeobecný, např. někdo, člověk, lidé ( nikoli konkrétní životný podmět ) (Psali to v novinách.)
- může být: - holý ( Honza vyrazil do světa. )
- rozvitý ( Červená karkulka šla lesem. )
- několikanásobný ( Jeníček a Mařenka zabloudili. )